Akým spôsobom by ste chceli zaplatiť po skončení bezplatnej skúšobnej doby?

Akým spôsobom by ste chceli zaplatiť po skončení bezplatnej skúšobnej doby?

SK